Договір

Договір

Публічный Договір

Юридичні відносини між користувачем та Оператором зв’язку ТОВ “FlyCom”, внесеного до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України № 32 від 24.01.2017 року за номером 5986, визначаються умовами публічного договору оферти.

Цей документ затверджено керівництвом компанії та відображає правила та умови взаємодії компанії та абонента. Публічний договір не вимагає двостороннього підписання та передбачає автоматичне прийняття всіх умов (акцепт оферти) абонентом за фактом підключення. Договір відповідає Основним вимогам до договору надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії радіозв’язку України від 29.11.2012р. №624.

Завантажити Договір